Sức khỏe

 ●Ghi nhãn thực phẩm là gì?

75

●Ghi nhãn thực phẩm là gì?

Ghi nhãn thực phẩm bao gồm mọi nội dung bằng văn bản, in ấn hoặc đồ họa có trên hoặc đi kèm với thực phẩm nhằm mục đích thúc đẩy việc bán hoặc tiêu hủy thực phẩm đó. Nó phục vụ để thông báo cho người tiêu dùng về nội dung, cách xử lý, bảo quản, nguồn gốc và độ an toàn của thực phẩm.

●Tầm quan trọng của việc ghi nhãn thực phẩm : Ghi nhãn thực phẩm đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục người tiêu dùng về nội dung, cách xử lý, cách bảo quản, nguồn gốc và độ an toàn của sản phẩm, giúp họ đưa ra những lựa chọn sáng suốt.

●Yêu cầu về ghi nhãn thực phẩm: Với tư cách là nhà sản xuất thực phẩm, bạn có nghĩa vụ pháp lý phải dán nhãn cho bất kỳ sản phẩm thực phẩm nào bạn sản xuất. Thông tin bắt buộc cần có sẽ khác nhau tùy thuộc vào địa điểm, luật điều chỉnh, bao bì và hoạt động bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng.

●Ở mức tối thiểu, nhãn thực phẩm phải bao gồm:

– Tên/mô tả món ăn

– Danh sách thành phần

– Chất gây dị ứng

– Thông tin dinh dưỡng

– Ngày sử dụng tốt nhất hoặc hạn sử dụng – Hướng dẫn bảo quản

– Hướng dẫn chuẩn bị và xử lý

– Nhận dạng lô hàng để truy xuất nguồn gốc

– Nước xuất xứ

Chi tiết liên hệ của nhà sản xuất/đại lý – Trọng lượng hoặc thước đo áp dụng

●Thiết kế nhãn thực phẩm của bạn: Các cân nhắc về thiết kế bao gồm mức độ dễ đọc, kích thước phông chữ phù hợp, màu in và màu nền tương phản cũng như khả năng đọc mã vạch để giao dịch suôn sẻ.

● Xem xét và phê duyệt nhãn sản phẩm: Đảm bảo tất cả các phần của nhãn sản phẩm, bao gồm danh sách thành phần, tuyên bố tiếp thị, tuyên bố về chất gây dị ứng, bảng dinh dưỡng và nước xuất xứ đều chính xác trước khi in. ●Thông tin về thành phần và chất gây dị ứng: Khai báo rõ ràng các thành phần, bao gồm cả chất gây dị ứng, rất quan trọng đối với người tiêu dùng bị dị ứng. Sử dụng câu “có thể chứa” cho các chất gây dị ứng tiềm ẩn.

●Thông tin dinh dưỡng: Thông tin dinh dưỡng giúp người tiêu dùng quản lý các vấn đề sức khỏe. Độ chính xác có thể đạt được thông qua phân tích trong phòng thí nghiệm hoặc tính toán dữ liệu bằng cách sử dụng nguyên liệu thô và công thức nấu ăn. ●Tuyên bố về sức khỏe và sản phẩm: Xác minh các tuyên bố trên nhãn bằng bằng chứng đáng tin cậy và tuân thủ luật thực phẩm hiện hành.

●Nước xuất xứ: Ghi rõ nguồn gốc xuất xứ nếu pháp luật yêu cầu, đảm bảo tính chính xác, trung thực.

●Trọng lượng và thước đo thành phẩm: Đảm bảo trọng lượng đã nêu khớp với trọng lượng thực tế của sản phẩm thông qua việc kiểm tra thường xuyên trong quá trình sản xuất.

●Truyền đạt nguy cơ về an toàn thực phẩm: Nhãn truyền đạt các rủi ro về an toàn thực phẩm, bao gồm thành phần, ngày hết hạn, tình trạng chất gây dị ứng và hướng dẫn bảo quản. Tuy nhiên, các phương pháp giáo dục bổ sung có thể cần thiết đối với người tiêu dùng có trình độ đọc viết thấp.

●Xác định thời hạn sử dụng: Sản phẩm phải có tuyên bố về thời hạn sử dụng, có tính đến điều kiện bảo quản. Tránh phỏng đoán và xem xét các điều kiện bảo quản dự kiến.

●Thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm: Duy trì hệ thống truy xuất nguồn gốc hiệu quả để theo dõi sản phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ, hỗ trợ tuân thủ các yêu cầu thu hồi và tiêu chuẩn của khách hàng.

●Cách xác minh nhãn thực phẩm của bạn: Đảm bảo độ chính xác của nhãn thông qua các quy trình xác minh để ngăn chặn việc đóng gói không chính xác đến tay khách hàng.

Image preview

Image preview

Image preview

(St.)

0 ( 0 bình chọn )

NGUYỄN QUANG HƯNG BLOG

https://nguyenquanghung.net
Kỹ sư cơ khí, hiện đang làm việc trong nghành chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống.

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *