Kỹ thuật

𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐃𝐔𝐑𝐄 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃:

68

𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐃𝐔𝐑𝐄 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃::

Mục đích của việc xác nhận đặc tính kỹ thuật của quy trình là để chứng minh rằng quá trình hàn được đề xuất có khả năng tạo ra các mối nối có các đặc tính cơ học cần thiết cho ứng dụng dự kiến. Việc chấp nhận đặc tính kỹ thuật của quy trình thể hiện các đặc tính cơ học của mối hàn được tạo ra bằng cách sử dụng quy trình nối chứ không phải kỹ năng của người sử dụng quy trình hàn.

Hồ sơ xác nhận chất lượng quy trình (PQR) ghi lại những gì đã xảy ra trong quá trình sản xuất phiếu kiểm tra chất lượng quy trình và kết quả kiểm tra phiếu kiểm tra đó. Ở mức tối thiểu, PQR phải ghi lại các biến số kiểm tra chất lượng quy trình thiết yếu được áp dụng trong quá trình sản xuất mối hàn thử nghiệm và kết quả của các thử nghiệm được yêu cầu. Khi việc kiểm tra độ bền được yêu cầu bởi mã tham chiếu, tiêu chuẩn hoặc thông số kỹ thuật để xác nhận chất lượng của quy trình thì các thông số thiết yếu bổ sung có thể áp dụng phải được ghi lại cho từng quy trình. Tổ chức phải chứng nhận PQR bằng chữ ký hoặc phương tiện khác như được mô tả trong chương trình chất lượng của tổ chức. PQR phải có sẵn để xem xét. Đặc tả thủ tục có thể được hỗ trợ bởi một hoặc nhiều PQR và một PQR có thể được sử dụng để hỗ trợ một hoặc nhiều đặc tả thủ tục.

Tham chiếu: ASME IX – 2021

0 ( 0 bình chọn )

NGUYỄN QUANG HƯNG BLOG

https://nguyenquanghung.net
Kỹ sư cơ khí, hiện đang làm việc trong nghành chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống.

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *