Kỹ thuật

𝗥𝗲𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿 𝗣𝗼𝗶𝗻𝘁 𝘃𝘀 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 𝗢𝗿𝗱𝗲𝘂 𝗮𝗻𝘁𝗶𝘁𝘆:

38

𝗥𝗲𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿 𝗣𝗼𝗶𝗻𝘁 𝘃𝘀 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 𝗢𝗿𝗱𝗲𝘂 𝗮𝗻𝘁𝗶𝘁𝘆: ROP và EOQ là những nguyên tắc quản lý hàng tồn kho thiết yếu tập trung vào thời gian và số lượng đặt hàng tối ưu. Cùng nhau, chúng tạo điều kiện cho mức tồn kho hiệu quả, sắp xếp lại kịp thời và số lượng đặt hàng hiệu quả về mặt chi phí, cuối cùng là giảm chi phí.

✔️ 𝗥𝗲𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿 𝗣𝗼𝗶𝗻𝘁 (ROP) biểu thị mức tồn kho để bổ sung hàng tồn kho kịp thời, đảm bảo có đủ hàng trong kho để đáp ứng nhu cầu trong thời gian giao hàng. Tính toán: ROP = (Nhu cầu trung bình hàng ngày x Thời gian giao hàng) + Hàng tồn kho an toàn

✔️ 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 𝗢𝗿𝗱𝗲𝗿 𝗤𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘁𝘆 (EOQ) tính toán số lượng đặt hàng lý tưởng để giảm thiểu tổng chi phí tồn kho, bao gồm chi phí đặt hàng và chi phí lưu kho. Tính toán EOQ: EOQ = Căn bậc hai của (2 x Nhu cầu hàng năm x Chi phí đặt hàng / Chi phí lưu giữ trên mỗi đơn vị)

Image preview

(St.)

0 ( 0 bình chọn )

NGUYỄN QUANG HƯNG BLOG

https://nguyenquanghung.net
Kỹ sư cơ khí, bảo dưỡng, sửa chữa, tư vấn, thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống.

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *