Kỹ thuật

🔲 API 571: “Cơ chế hư hỏng ảnh hưởng đến thiết bị cố định trong ngành lọc dầu”

52

🔲 API 571, có tiêu đề “Cơ chế hư hỏng ảnh hưởng đến thiết bị cố định trong ngành lọc dầu”, đưa ra các hướng dẫn và khuyến nghị để xác định và đánh giá cơ chế hư hỏng trong các thiết bị xử lý như bình áp lực, đường ống và bể chứa trong ngành lọc dầu. Đây là hướng dẫn thực tế giúp các kỹ sư và thanh tra viên hiểu và quản lý các cơ chế hư hỏng khác nhau có thể xảy ra ở những tài sản này.

🔲 Tiêu chuẩn API 571 đề cập đến một loạt các cơ chế hư hỏng, bao gồm ăn mòn, nứt, mỏi, giòn, xói mòn và các cơ chế khác. Nó cung cấp thông tin về nguyên nhân, đặc điểm và phương pháp kiểm tra đối với từng cơ chế hư hỏng cũng như hướng dẫn cách đánh giá mức độ nghiêm trọng và tuổi thọ còn lại của thiết bị bị ảnh hưởng bởi các cơ chế này.

🔲 Dưới đây là một số điểm và chủ đề chính được đề cập trong API 571:

1️⃣ Danh mục cơ chế hư hỏng: Tiêu chuẩn phân loại các cơ chế hư hỏng thành nhiều loại khác nhau như nứt chung, cục bộ, nhiệt độ cao và nứt do môi trường hỗ trợ, cũng như các loại hư hỏng khác.

2️⃣ Mô tả cơ chế hư hỏng: API 571 cung cấp mô tả chi tiết về từng cơ chế hư hỏng, bao gồm nguyên nhân, các yếu tố góp phần, vị trí điển hình và phương pháp kiểm tra.

3️⃣ Kiểm tra và giám sát: Tiêu chuẩn đưa ra hướng dẫn về kỹ thuật kiểm tra và chiến lược giám sát để phát hiện và đánh giá cơ chế thiệt hại một cách hiệu quả. Nó bao gồm các phương pháp thử nghiệm không phá hủy (NDT), kiểm tra trực quan, giám sát độ dày và các kỹ thuật liên quan khác.

4️⃣ Đánh giá cơ chế hư hỏng: API 571 cung cấp thông tin đánh giá mức độ nghiêm trọng của cơ chế hư hỏng dựa trên các yếu tố như chiều dài vết nứt, tốc độ ăn mòn, độ dày thành còn lại và các thông số liên quan khác.

5️⃣ Giảm thiểu và kiểm soát: Tiêu chuẩn đưa ra các khuyến nghị để giảm thiểu và kiểm soát các cơ chế hư hỏng, bao gồm lựa chọn vật liệu, chất ức chế ăn mòn, lớp phủ bảo vệ, chiến lược bảo trì và khoảng thời gian kiểm tra.

6️⃣ Đánh giá mức độ phù hợp cho dịch vụ (FFS): API 571 nêu ra các nguyên tắc thực hiện đánh giá mức độ phù hợp với dịch vụ, bao gồm việc đánh giá tính toàn vẹn cấu trúc và tuổi thọ còn lại của thiết bị bị hư hỏng, xem xét các yếu tố như cơ chế hư hỏng, điều kiện vận hành, và kết quả kiểm tra.

🔲 Điều quan trọng cần lưu ý là API 571 là tài liệu tham khảo và nên được sử dụng cùng với các tiêu chuẩn và thông lệ khác của ngành, chẳng hạn như API 570 (Bộ luật kiểm tra đường ống) và API 510 (Bộ luật kiểm tra bình áp lực), để đảm bảo đánh giá và quản lý toàn diện về tính toàn vẹn của thiết bị.

🔲 Tiêu chuẩn API 571 được cập nhật thường xuyên nên nên tham khảo phiên bản mới nhất của tài liệu để có thông tin và hướng dẫn cập nhật nhất về cơ chế thiệt hại trong ngành lọc dầu.

 

(St.)

0 ( 0 bình chọn )

NGUYỄN QUANG HƯNG BLOG

https://nguyenquanghung.net
Kỹ sư cơ khí, bảo dưỡng, sửa chữa, tư vấn, thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống.

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *