Kỹ thuật

Sự thích nghi của rễ với hạn hán (với một chút trợ giúp từ các bạn vi sinh vật) 🏜️🦠

187

Sự thích nghi của rễ với hạn hán (với một chút trợ giúp từ các bạn vi sinh vật) 🏜️🦠

🌱 Rễ trải qua quá trình thích ứng về cấu trúc để ứng phó với căng thẳng hạn hán, tăng cường khả năng thâm nhập, phân bố và tiếp xúc với đất để cải thiện khả năng hấp thụ nước và chất dinh dưỡng.

⚙️ Đặc điểm rễ cây thích nghi với hạn hán bao gồm: -> thay đổi góc rễ, chiều dài và sinh khối,

-> tăng phân nhánh bên,

-> những thay đổi về chiều dài và mật độ lông rễ,

-> số lượng tế bào vỏ rễ, khí nang vỏ não, đường kính tấm bia và mạch xylem

-> thay đổi dịch tiết của rễ.

⌬ Việc giải phóng dịch tiết của rễ ảnh hưởng đến sự kết tụ của đất, khả năng giữ nước và huy động chất dinh dưỡng.

🦠 Sự kết hợp với nấm rễ arbuscular (AM) góp phần làm tăng lượng phốt pho (P) và khả năng hấp thụ nước, cải thiện khả năng dẫn nước của rễ và giảm căng thẳng hạn hán. AM cũng làm tăng lượng carbon trong đất.

🧫 Vi khuẩn rhizobacteria cụ thể giải phóng exopolysaccharides, các hợp chất dễ bay hơi, osmolytes, ACC-deaminase và phytohormone có ảnh hưởng đến việc trữ nước trong đất, hình thành rễ phụ, điều hòa đóng cửa khí khổng và giảm tác hại của ethylene. Hình ảnh: tóm tắt về vai trò có lợi của dịch tiết rễ, nấm AM và vi khuẩn rhizobacteria trong việc thích ứng với hạn hán của cây trồng (nguồn: Shoaib và cộng sự 2022; DOI: 10.3390/plants11172256).

0 ( 0 bình chọn )

NGUYỄN QUANG HƯNG BLOG

https://nguyenquanghung.net
Kỹ sư cơ khí, bảo dưỡng, sửa chữa, tư vấn, thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống.

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *