Kỹ thuật

Bảo trì tập trung vào độ tin cậy (RCM)

47

Tại sao RCM? RCM làm được gì và RCM không làm được gì?

Bảo trì tập trung vào độ tin cậy nhằm mục đích xác định ở bước đầu tiên các nhiệm vụ bảo trì phòng ngừa dựa trên nguyên nhân/nguyên nhân gốc rễ của chế độ lỗi FMEA.

Bằng cách thực hiện RCM, bạn sẽ kích hoạt tất cả các nhiệm vụ bảo trì phòng ngừa (Bảo trì theo lịch trình, kiểm tra, bảo trì dự đoán và giám sát trực tuyến) cho từng thiết bị cụ thể và đó sẽ là đầu vào ban đầu để thiết lập kế hoạch bảo trì trên hệ thống CMMS hoặc EAM của bạn. Hỗ trợ dữ liệu có độ tin cậy đáng tin cậy Định nghĩa nhiệm vụ bảo trì lịch trình liên quan đến tần suất của nhiệm vụ đó nhưng không phải là đầu vào duy nhất cho RCM, vì xét rằng, bảo trì lịch trình chỉ là một loại bảo trì phòng ngừa và sẽ không áp dụng cho mọi trường hợp.

Thật vậy, theo thời gian, kể từ thời đại thiết bị, chiến lược bảo trì và tần suất công việc sẽ thay đổi tương ứng và điều đó sẽ được cập nhật trong hệ thống CMMS hoặc EAM.

RCM thường phải được tạo trong giai đoạn thiết kế sau FMEA và nó sẽ cho phép Nhóm bảo trì đóng góp kinh nghiệm của họ vào việc Triển khai chiến lược Bảo trì cho phép phát hiện và ngăn ngừa lỗi.

Bất chấp tất cả các lợi ích của RCM, RCM không cho phép đạt được tối ưu hóa bảo trì. Để làm được điều đó, tất cả các nhiệm vụ bảo trì cần phải được thu thập và nó sẽ là đầu vào cho thuật toán Học máy không giám sát hoặc phần mềm Phân tích RAM để thực hiện việc tối ưu hóa đó. Điều đó có nghĩa là nhiệm vụ bảo trì được xác định trong RCM phải được nhóm theo cách tối đa hóa tính sẵn sàng và độ tin cậy vận hành cũng như giảm thiểu chi phí vận hành. Đó là phân tích định lượng thuần túy chứ không phải định tính.

Một khía cạnh quan trọng khác của RCM là nó sẽ được sử dụng làm đầu vào để phân tích RAM vào mô hình RBD nhằm kiểm tra tác động của nhiệm vụ bảo trì này đến tính sẵn sàng hoạt động của hệ thống hoặc hiệu quả sản xuất.

Sách hướng dẫn bảo trì thiết bị sẽ dựa trên RCM nhưng sách hướng dẫn này không thay thế RCM vì trong nhiều trường hợp, sách hướng dẫn bảo trì mô tả cách thay thế thành phần nhưng không xác định các nhiệm vụ và tần suất bảo trì cụ thể.

Cuối cùng, chúng ta cần lưu ý rằng, đối với nhiều nhà cung cấp, việc thay thế linh kiện và bán một lượng lớn phụ tùng thay thế sẽ có lợi hơn là tối ưu hóa việc bảo trì để tối đa hóa khả năng sẵn sàng vận hành và sản xuất cũng như giảm thiểu chi phí vận hành bao gồm chi phí bảo trì. Bài viết dưới đây làm rõ các khái niệm bảo trì quan trọng cũng như ứng dụng của RCM.

 

(St.)

0 ( 0 bình chọn )

NGUYỄN QUANG HƯNG BLOG

https://nguyenquanghung.net
Kỹ sư cơ khí, hiện đang làm việc trong nghành chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống.

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *