Kỹ thuật

Bù lưu lượng trong P&ID:

69

Bù lưu lượng trong P&ID:

1.Bù lưu lượng là gì:

Theo định nghĩa đơn giản, chúng ta có thể nói rằng lưu lượng kế được thiết kế để cung cấp giá trị cho các điều kiện định cỡ. Các thông số kích thước là những thông số được nêu trong PFD. Trong thực tế, điều kiện vận hành hơi khác một chút so với điều kiện PFD; do đó ảnh hưởng đến việc đo lưu lượng. Để bù điều này và làm cho lưu lượng kế hiển thị giá trị thực cho các điều kiện vận hành, hệ số bù được thêm vào, kết nối và so sánh các điều kiện PFD với các điều kiện vận hành.

2. Nơi thể hiện:

Tài liệu đầu tiên hiển thị nó là trên P&ID. Trong P&ID, chúng tôi chỉ hiển thị lưu lượng kế nào yêu cầu bù lưu lượng. Trong một tài liệu khác gọi là bảng dữ liệu thiết bị, chúng tôi cung cấp tính toán chi tiết về bù lưu lượng cho từng lưu lượng kế cụ thể.

3. Lưu lượng kế nào yêu cầu bù lưu lượng: Nói chung, lưu lượng kế khí và hơi cần bù lưu lượng. Đối với lưu lượng kế chênh lệch áp suất, công thức bên trái được sử dụng trong khi đối với lưu lượng kế xoáy thì sử dụng công thức bên phải.

4. Ví dụ Áp suất định cỡ (PFD): 52 barg

Nhiệt độ định cỡ (PFD): 40C

Áp suất vận hành: 50 barg

Nhiệt độ hoạt động: 38C

Giá trị thô: 200000 Nm3/giờ.

Lưu lượng bù = 200000 * sqr. ((50/52).((273,15+40)/(273,15+38))) = 193152 Nm3/giờ.

Image preview

(St.)

0 ( 0 bình chọn )

NGUYỄN QUANG HƯNG BLOG

https://nguyenquanghung.net
Kỹ sư cơ khí, hiện đang làm việc trong nghành chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống.

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *