Sức khỏe

Các yếu tố nguy cơ căng thẳng và chấn thương đối với bệnh Alzheimer

175
Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng mức độ trải nghiệm căng thẳng cao hơn trong thời thơ ấu có liên quan đến nguy cơ phát triển viêm thần kinh cao hơn ở tuổi già. Tín dụng: Tin tức khoa học thần kinh

Các yếu tố nguy cơ căng thẳng và chấn thương đối với bệnh Alzheimer

Tóm tắt: Các nhà nghiên cứu đã liên kết căng thẳng giữa cuộc đời và chấn thương thời thơ ấu với việc tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và viêm thần kinh. Phân tích 1.290 tình nguyện viên, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các sự kiện căng thẳng trong cuộc sống, đặc biệt là ở tuổi trung niên, tương quan với mức protein β-amyloid cao hơn, rất quan trọng trong sự phát triển của bệnh Alzheimer và căng thẳng thời thơ ấu có liên quan đến viêm thần kinh sau này.

Thật thú vị, nghiên cứu cũng phát hiện ra các tác động cụ thể về giới tính, với căng thẳng dẫn đến tích tụ protein amyloid ở nam giới và teo não ở phụ nữ. Những phát hiện này cho thấy tác động sâu sắc và có khả năng đa dạng của căng thẳng đối với sức khỏe não bộ, nhấn mạnh sự cần thiết phải điều tra thêm về vai trò của nó trong các bệnh thoái hóa thần kinh.

Thông tin chính:

  1. Các sự kiện căng thẳng trong cuộc sống ở tuổi trung niên và thời thơ ấu có liên quan đáng kể đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và viêm thần kinh, tương ứng.
  2. Nghiên cứu nhấn mạnh sự khác biệt giới tính trong tác động của căng thẳng, với nam giới cho thấy sự tích tụ amyloid cao hơn và phụ nữ bị teo não nhiều hơn do căng thẳng.
  3. Những người có tiền sử bệnh tâm thần có thể dễ bị tổn thương hơn trước những tác động bất lợi của căng thẳng đối với sức khỏe não bộ, cho thấy mức độ protein và viêm thần kinh liên quan đến bệnh Alzheimer cao hơn.

Nguồn: ISGLOBAL

Trải nghiệm căng thẳng ở tuổi trung niên hoặc trong thời thơ ấu có thể liên quan đến nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer và viêm thần kinh cao hơn, tương ứng.

Đây là một trong những kết luận của một nghiên cứu được công bố trên Annals of Neurology và dẫn đầu bởi Viện Sức khỏe Toàn cầu Barcelona (ISGlobal), một trung tâm được hỗ trợ bởi Quỹ “la Caixa”, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Não Barcelonaβeta (BBRC), trung tâm nghiên cứu của Quỹ Pasqual Maragall.

Sự kiện căng thẳng trong cuộc sống là những sự kiện trong đó các mối đe dọa khách quan bên ngoài kích hoạt các phản ứng hành vi và tâm lý đối với chúng ta, ví dụ, cái chết của người thân, thất nghiệp hoặc bệnh tật. Bằng chứng gắn kết cho thấy căng thẳng có thể liên quan đến tăng nguy cơ sa sút trí tuệ và suy giảm nhận thức.

Để làm như vậy, nhóm nghiên cứu đã dựa vào 1.290 tình nguyện viên từ đoàn hệ ALFA ở Barcelona, cũng được hỗ trợ bởi Quỹ “la Caixa”, tất cả họ đều không bị suy giảm nhận thức tại thời điểm nghiên cứu, nhưng có tiền sử gia đình trực tiếp mắc bệnh Alzheimer.

Những người tham gia đã trải qua các cuộc phỏng vấn để đánh giá số lượng các sự kiện căng thẳng trong cuộc sống. Chọc dò tủy sống và chụp cộng hưởng từ (MRI) đã được thực hiện để kiểm tra các dấu ấn sinh học khác nhau liên quan đến bệnh Alzheimer.

Tuổi trung niên như một giai đoạn dễ bị tổn thương

Các phân tích thống kê cho thấy sự tích tụ của các sự kiện căng thẳng ở tuổi trung niên có liên quan đến mức protein β-amyloid (Aβ) cao hơn, một nhân tố quan trọng trong sự phát triển của bệnh Alzheimer.

“Chúng ta biết tuổi trung niên là giai đoạn mà các bệnh lý của bệnh Alzheimer bắt đầu tích tụ. Có thể những năm này đại diện cho một giai đoạn dễ bị tổn thương, nơi trải qua căng thẳng tâm lý có thể có tác động lâu dài đến sức khỏe não bộ”, Eleni Palpatzis, nhà nghiên cứu ISGlobal và tác giả đầu tiên của nghiên cứu cho biết.

Căng thẳng thời thơ ấu và viêm thần kinh

Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng mức độ trải nghiệm căng thẳng cao hơn trong thời thơ ấu có liên quan đến nguy cơ phát triển viêm thần kinh cao hơn ở tuổi già.

Viêm đã được công nhận là một phản ứng phân tử quan trọng trong các bệnh thoái hóa thần kinh và những kết quả này phù hợp với bằng chứng mới nổi cho thấy chấn thương thời thơ ấu có liên quan đến tăng viêm ở tuổi trưởng thành.

Tích lũy các sự kiện căng thẳng trong cuộc sống trong suốt cuộc đời có liên quan đến mức protein β-amyloid (Aβ) cao hơn chỉ ở nam giới. Tuy nhiên, ở phụ nữ, các nhà nghiên cứu quan sát thấy rằng những trải nghiệm căng thẳng hơn trong suốt cuộc đời có liên quan đến khối lượng chất xám thấp hơn, ngụ ý rằng căng thẳng có thể có tác động cụ thể đến giới tính.

“Kết quả của chúng tôi cho thấy các cơ chế mà qua đó các yếu tố gây căng thẳng trong cuộc sống ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ ở nam giới và phụ nữ là khác nhau: tích lũy protein amyloid ở nam giới và teo não ở phụ nữ”, Eider Arenaza-Urquijo, nhà nghiên cứu ISGlobal và tác giả cuối cùng của nghiên cứu cho biết.

Tác dụng mạnh hơn ở những người có tiền sử tâm thần

Cuối cùng, các tác giả phát hiện ra rằng các sự kiện căng thẳng trong cuộc sống ở những người có tiền sử bệnh tâm thần có liên quan đến mức protein Aβ và tau cao hơn, viêm thần kinh và khối lượng chất xám thấp hơn, cho thấy dân số này có thể dễ bị ảnh hưởng bởi các sự kiện căng thẳng trong cuộc sống, ví dụ, do khả năng đối phó căng thẳng bị suy giảm có thể khiến họ dễ bị tổn thương hơn.

“Nghiên cứu của chúng tôi củng cố ý tưởng rằng căng thẳng có thể đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của bệnh Alzheimer và cung cấp bằng chứng ban đầu về các cơ chế đằng sau hiệu ứng này, nhưng nghiên cứu bổ sung là cần thiết để nhân rộng và xác nhận những phát hiện ban đầu của chúng tôi”, Eider Arenaza-Urquijo nói.

Về tin tức nghiên cứu sức khỏe tâm thần và bệnh Alzheimer này

Tác giả: Pau Rubio
Nguồn: ISGLOBAL
Sự tiếp xúc: Pau Rubio – ISGLOBAL
Ảnh: Hình ảnh được ghi nhận cho Neuroscience News

Các sự kiện căng thẳng suốt đời liên quan đến bệnh lý Alzheimer, viêm thần kinh và cấu trúc não trong một đoàn hệ làm giàu nguy cơ” của Eider Arenaza-Urquijo et al. Annals of Neurology


Trừu tượng

Các sự kiện căng thẳng suốt đời liên quan đến bệnh lý Alzheimer, viêm thần kinh và cấu trúc não trong một đoàn hệ làm giàu nguy cơ

Mục tiêu

Cùng với những tác động đã biết của căng thẳng đối với cấu trúc não và các quá trình viêm, bằng chứng ngày càng tăng cho thấy vai trò của căng thẳng mãn tính trong sinh bệnh học của bệnh Alzheimer (AD). Chúng tôi đã điều tra mối liên quan của các sự kiện căng thẳng tích lũy trong cuộc sống (SLEs) với các bệnh lý AD, viêm thần kinh và khối lượng chất xám (GM) ở những người không bị suy giảm nhận thức (CU) có nguy cơ AD cao.

Phương pháp

Nghiên cứu thuần tập cắt ngang này bao gồm 1.290 người tham gia CU (tuổi từ 48–77) từ đoàn hệ SGCT với SLE, chọc dò tủy sống (n = 393) và/hoặc chụp cộng hưởng từ cấu trúc (n = 1.234). Sử dụng nhiều phân tích hồi quy, chúng tôi đã kiểm tra mối liên quan của tổng số SLE với dịch não tủy (1) phosphoryl hóa (p) -tau181 và tỷ lệAβ 1–42/1–40, (2) interleukin 6 (IL-6) và (3) khối lượng GM voxel-wise. Hơn nữa, chúng tôi đã thực hiện các phân tích phân tầng và tương tác với giới tính, tiền sử bệnh tâm thần và đánh giá SLEs trong các giai đoạn cuộc sống cụ thể.

Trong toàn bộ mẫu, chỉ có các SLE thời thơ ấu và trung niên, nhưng không phải là toàn bộ SLEs, có liên quan đến sinh lý bệnh AD và viêm thần kinh. Trong số những người có tiền sử bệnh tâm thần, SLE có liên quan đến p-tau181 và IL-6 cao hơn. Những người tham gia có tiền sử bệnh tâm thần và nam giới, cho thấy Aβ thấp hơn1-42/1-40 với SLE cao hơn. Những người tham gia có tiền sử bệnh tâm thần và phụ nữ cho thấy khối lượng GM giảm ở các vùng soma và vùng trước trán và limbic, tương ứng.

Giải thích

Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng hỗ trợ mối liên quan của toàn bộ SLE với AD, viêm thần kinh và con đường teo. Thay vào đó, các hiệp hội dường như phụ thuộc vào các sự kiện xảy ra trong giai đoạn đầu và giữa cuộc đời, giới tính và tiền sử bệnh tâm thần.

Theo: Stress and Trauma Risk Factors for Alzheimer’s – Neuroscience News

0 ( 0 bình chọn )

NGUYỄN QUANG HƯNG BLOG

https://nguyenquanghung.net
Kỹ sư cơ khí, hiện đang làm việc trong nghành chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống.

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *