Kỹ thuật

“CÂY CHI PHÍ”

28

“CÂY CHI PHÍ”

Tổng chi phí là tổng chi phí mà một doanh nghiệp phải chịu trong quá trình sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ.

Nó bao gồm cả chi phí cố định và chi phí biến đổi. Tổng chi phí (TC)=Tổng chi phí cố định (TFC)+Tổng chi phí biến đổi (TVC)

Total Cost (TC)=Total Fixed Cost (TFC)+Total Variable Cost (TVC)

Chi phí cố định:

Chi phí cố định là chi phí không đổi bất kể mức sản lượng hoặc sản lượng. Những chi phí này không thay đổi khi tăng hoặc giảm số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ được sản xuất.

Ví dụ :

Thuê

Phí bảo hiểm

Khấu hao

Thuế tài sản

Thanh toán khoản vay

Giấy phép và giấy phép

Lương Hội viên Thương niên

Chi phí biến đổi

Chi phí biến đổi là chi phí thay đổi trực tiếp theo mức sản lượng hoặc sản lượng. Những chi phí này tăng khi sản lượng tăng và giảm khi sản lượng giảm.

Ví dụ :

Nguyên liệu thô

Lao động trực tiếp

Hoa hồng

Chi phí vận chuyển

Tiện ích cho thiết bị

Chi phí kiểm soát chất lượng

Chi phí thầu phụ

Chi phí vận chuyển hàng hóa

Image preview

(St.)

0 ( 0 bình chọn )

NGUYỄN QUANG HƯNG BLOG

https://nguyenquanghung.net
Kỹ sư cơ khí, hiện đang làm việc trong nghành chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống.

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *