Kỹ thuật

Chứng chỉ vật liệu 3.2

15

𝑾𝒉𝒂𝒕 𝒊𝒔 𝒎𝒆𝒂𝒏𝒕 𝒃𝒚 𝟑.𝟐 ?

Loại 3.2 cung cấp mức chứng nhận cao hơn. Người dùng có thể tự tin về tính toàn vẹn của vật liệu. Nhà sản xuất cấp chứng nhận này và các thanh tra viên bên thứ ba xác nhận nó. Cả hai đều khai báo vật liệu và kết quả kiểm tra đều tuân theo quy cách.

Những thanh tra viên được ủy quyền này xác định khả năng truy xuất nguồn gốc của vật liệu. Họ cũng xem xét và chứng kiến ​​các yêu cầu kiểm tra. Ví dụ, họ thực hiện các thử nghiệm về thành phần hóa học và cơ học. Tùy thuộc vào đơn đặt hàng, người dùng có thể cần thực hiện các kiểm tra khác như kiểm tra NDE/NDT và kiểm tra ăn mòn. Nhu cầu chứng nhận vật liệu xuất hiện khi Liên minh Châu Âu đưa ra các chỉ thị mới của EC như Chỉ thị về Thiết bị Áp lực. Nó đã dẫn đến việc xác thực các yêu cầu chứng nhận vật liệu. Các nhà sản xuất xác thực sản phẩm của họ để đạt chứng nhận Loại 3.2 theo tiêu chuẩn BS EN 10204:2004.

Sau đó, họ phải tìm một công ty hoặc cá nhân để tiến hành kiểm tra khách quan bên thứ ba. Đại diện các công ty này đến thăm nhà sản xuất. Họ thực hiện kiểm tra trực quan để xem liệu chúng có đáp ứng các yêu cầu về chứng nhận loại 3.2 hay không. Họ cũng thực hiện kiểm tra mẫu kích thước.

Cuối cùng, họ xác nhận rằng họ có thể truy nguyên vật liệu từ quá trình phân tích hóa học trong muôi. Xác nhận này có thể là tài liệu BS EN 10204 loại 3.1.

Tham khảo: Blog Schneider

Abdulkader Alshereef 🇵🇸 

Image preview

(St.)

0 ( 0 bình chọn )

NGUYỄN QUANG HƯNG BLOG

https://nguyenquanghung.net
Kỹ sư cơ khí, hiện đang làm việc trong nghành chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống.

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *