Kỹ thuật

“FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS”

22

“FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS”

FMEA, viết tắt của Phân tích hiệu ứng và chế độ lỗi, là một phương pháp có hệ thống để xác định các chế độ lỗi tiềm ẩn trong hệ thống, sản phẩm hoặc quy trình và đánh giá nguyên nhân cũng như ảnh hưởng của những lỗi đó. Phân tích này giúp ưu tiên các lỗi tiềm ẩn dựa trên mức độ nghiêm trọng, sự xuất hiện và khả năng phát hiện của chúng, cho phép các tổ chức thực hiện các hành động khắc phục để giảm thiểu rủi ro liên quan đến những lỗi này.

Image preview

(St.)

0 ( 0 bình chọn )

NGUYỄN QUANG HƯNG BLOG

https://nguyenquanghung.net
Kỹ sư cơ khí, bảo dưỡng, sửa chữa, tư vấn, thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống.

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *