Kỹ thuật

Kiểm tra dựa trên rủi ro (RBI-Risk Based Inspection) của bể chứa

40

Kiểm tra dựa trên rủi ro (RBI-Risk Based Inspection) của bể chứa

RBI thay thế hệ thống kiểm tra theo thời gian bằng các chương trình kiểm tra linh hoạt. Điều này đạt được bằng cách sử dụng các đánh giá rủi ro dựa trên các cân nhắc về vận hành, thiết kế, vật liệu và môi trường.

Đây là một phương pháp nhằm cải thiện tính sẵn có của tài sản trong khi vẫn đảm bảo rằng tính toàn vẹn và chức năng chính của tài sản đó được giải quyết hợp lý.

Có hai khía cạnh của tính toàn vẹn, đó là tính toàn vẹn về mặt kỹ thuật và tính toàn vẹn trong hoạt động:

1- Bể có tính toàn vẹn về mặt kỹ thuật khi, trong các điều kiện quy định, nguy cơ hư hỏng gây nguy hiểm cho sự an toàn của con người, môi trường hoặc giá trị tài sản ở mức thấp đến mức hợp lý. (Các yếu tố quan trọng sẽ là, ví dụ mái/vỏ/đáy bị ăn mòn, độ lún của mép);

2- Bể có tính toàn vẹn trong vận hành khi nó được vận hành như dự định, nhờ đó nó có thể đạt được mục tiêu lưu trữ mà không gây rủi ro quá mức cho nhân viên, môi trường hoặc cho bản thân bể (ví dụ: nguy cơ đổ đầy).

Cả tính toàn vẹn về kỹ thuật và vận hành phải được duy trì hoặc bảo vệ bằng phương pháp bảo trì dựa trên rủi ro được sử dụng.

Điều này có thể đạt được bằng cách theo dõi và kiểm tra

sử dụng các kỹ thuật phù hợp, với phạm vi kiểm tra phù hợp bao gồm các vị trí quan trọng với tần suất kiểm tra được tối ưu hóa. Những kỹ thuật kiểm tra này có thể được áp dụng khi bể đang hoạt động hoặc không hoạt động. Người ta nhận thấy rằng các phương pháp RBI thông thường chủ yếu tập trung vào các bộ phận kim loại của tài sản. Nhưng đối với xe tăng nói chung, nền móng cũng nên được đưa vào (liên quan đến các vấn đề tiềm ẩn như nghiêng hoặc lún) trong quy trình RBI. Các cơ chế xuống cấp ‘có xu hướng’ như vậy, có thể gây nguy hiểm cho tính toàn vẹn của bể, đặc biệt phù hợp với phương pháp RBI.

Độc lập với phương pháp RBI đang sử dụng, kết quả cuối cùng của RBI phải là kế hoạch giám sát quá trình (sự xuống cấp) và kiểm tra đầy đủ và kỹ lưỡng đối với toàn bộ bể hoặc các bộ phận của bể đang được xem xét.

RBI được sử dụng để xác định và hiểu rủi ro, các yếu tố gây rủi ro và vị trí của thiết bị trong vòng đời của nó. RBI có thể cho biết liệu có cần kiểm tra hay không; tuy nhiên, điều này đòi hỏi dữ liệu bổ sung được nhắm mục tiêu cụ thể để giảm bớt những điều không chắc chắn tiềm ẩn liên quan đến rủi ro về tình trạng hư hỏng dự đoán hiện tại và tương lai của thiết bị.

RBI không nên được sử dụng để khuyến nghị bất kỳ cuộc kiểm tra nào khi nó không nâng cao kiến ​​thức về tình trạng hư hỏng. 

Image preview

(St.)

0 ( 0 bình chọn )

NGUYỄN QUANG HƯNG BLOG

https://nguyenquanghung.net
Kỹ sư cơ khí, bảo dưỡng, sửa chữa, tư vấn, thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống.

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *