Tin Tức

Nhiệt độ mặt đất khi có cỏ

60

 THÔNG TIN RẤT HỮU ÍCH 🚨

📍Cỏ chưa cắt giữ cho đất ở nhiệt độ 19,5°C.

📍Cỏ cắt đến 10 cm duy trì nhiệt độ đất ở 24,5°C.

📍Mặt đất trống vào mùa hè có nhiệt độ lên tới hơn 40°C.

Giải thích: 

Phương pháp được gọi là ‘tam giác’ giả định rằng nhiệt độ bề mặt của đất về cơ bản phụ thuộc vào lớp phủ thực vật và độ ẩm của đất (hình bên dưới).

Cạnh của tam giác tương ứng với NDVI thấp nhất thể hiện đường đất trống, từ đất khô (nhiệt độ cao nhất) đến đất bão hòa nước (nhiệt độ thấp nhất).

Đỉnh dưới cùng bên phải của tam giác tương ứng với mật độ thực vật tối đa.

Đường nối nhiệt độ bề mặt cao nhất (đất khô) với mật độ thực vật tối đa được gọi là ‘giới hạn khô’.

Mối liên hệ giữa nhiệt độ bề mặt thấp nhất (đất ướt) với mật độ thực vật tối đa được gọi là ‘giới hạn ẩm ướt’.

Trong phương pháp này, nhiệt độ bề mặt đất được liên kết với chỉ số thực vật theo mối quan hệ tuyến tính giảm dần. Mật độ thực vật càng lớn thì nhiệt độ bề mặt càng thấp. Thực vật điều chỉnh nhiệt độ bề mặt bằng cách hấp thụ năng lượng bức xạ và phát lại dưới dạng nhiệt ẩn thông qua quá trình thoát hơi nước.

#thông thường #mẹo #khí hậu

Comment image, no alternative text available

No alternative text description for this image

(St.)

0 ( 0 bình chọn )

NGUYỄN QUANG HƯNG BLOG

https://nguyenquanghung.net
Kỹ sư cơ khí, bảo dưỡng, sửa chữa, tư vấn, thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống.

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *