Kỹ thuật

Non-Conforming Material Report (NCMR)

63

Nhà cung cấp:

Non-Conforming Material Report (NCMR) là tài liệu được các tổ chức sử dụng để ghi lại và thông báo các trường hợp trong đó nguyên vật liệu hoặc sản phẩm nhận được từ nhà cung cấp không đáp ứng các thông số kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng bắt buộc. NCMR giúp theo dõi và quản lý vật liệu không tuân thủ, xác định nguyên nhân cốt lõi của vấn đề và bắt đầu #hành động khắc phục để ngăn chặn những sự cố xảy ra trong tương lai.

Key

Thành phần của một Báo cáo Nhà cung cấp #Không phù hợp Material:

✨️. Nhận dạng Thông tin: Bao gồm các chi tiết như #tên nhà cung cấp, số bộ phận, mô tả về vật liệu không phù hợp, số lượng nhận được và ngày nhận.

✨️. Non-Conformance Details: Mô tả các vấn đề hoặc khiếm khuyết cụ thể được tìm thấy trong vật liệu, chẳng hạn như sai lệch về kích thước, sai sót về mặt thẩm mỹ, ghi nhãn không chính xác hoặc sai lệch so với thông số kỹ thuật.

✨️. Root Cause Analysis: Điều tra các lý do cơ bản dẫn đến sự không tuân thủ, có thể bao gồm lỗi nhà cung cấp, thiệt hại trong vận chuyển, #lỗi sản xuất #khiếm khuyết hoặc lỗi thiết kế.

✨️. Bố trí: Chỉ định cách xử lý vật liệu không phù hợp, liệu nó sẽ được trả lại cho nhà cung cấp, làm lại, loại bỏ hay được sử dụng với sự nhượng bộ.

✨️. Hành động khắc phục: Nêu rõ các biện pháp khắc phục sẽ được thực hiện để giải quyết sự không tuân thủ, ngăn ngừa tái diễn và cải thiện chất lượng tổng thể của nguyên liệu nhận được từ nhà cung cấp.

✨️. Trách nhiệm: Phân công trách nhiệm cho các cá nhân hoặc bộ phận trong việc thực hiện các hành động khắc phục, xác minh tính hiệu quả và đảm bảo giải quyết vấn đề kịp thời.

💡Ví dụ về Báo cáo Nhà cung cấp Không phù hợp Chất liệu:

👉Tên nhà cung cấp: Sản xuất XYZ

👉Số bộ phận: ABC123

👉Mô tả: Đã nhận được 100 chiếc ABC123 có vết xước rõ trên bề mặt.

👉Số lượng: 100 chiếc

👉Ngày nhận: 2022-03-15 Non-Conformance

Chi tiết: Bề mặt các bộ phận có vết xước không đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định.

Phân tích Root Cause: Sự cố được xác định là do xử lý không đúng cách trong quá trình vận chuyển.

Bố trí: 50 chiếc sẽ được trả lại nhà cung cấp để thay thế. 50 chiếc còn lại sẽ được làm lại để loại bỏ các vết xước.

Hanh động đung đăn:

1. Thực hiện các biện pháp đóng gói bổ sung để bảo vệ các bộ phận trong quá trình vận chuyển.

2. Tiến hành đào tạo nhân viên kho về quy trình xử lý phù hợp.

3. Thực hiện kiểm tra đầu vào để xác định các vật liệu không phù hợp ở giai đoạn đầu.

Trách nhiệm:

– Quality Assurance Department: Điều phối trả lại 50 đơn vị cho nhà cung cấp.

– Production Department: Giám sát quá trình làm lại cho 50 đơn vị.

– Logistics Department: Thực hiện các biện pháp đóng gói bổ sung cho các lô hàng trong tương lai.

Để thực sự được hưởng lợi từ quy trình NCMR, các công ty nên tập trung vào việc ngăn chặn các vấn đề tương tự tái diễn. Điều này có thể đạt được bằng cách:

1. **Tiến hành phân tích nguyên nhân gốc rễ kỹ lưỡng**: Xác định không chỉ các triệu chứng mà còn cả nguyên nhân cơ bản của sự không tuân thủ.

2. **Thực hiện các hành động khắc phục**: Xây dựng và thực hiện các kế hoạch hành động để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ.

3. **Giám sát và đánh giá tính hiệu quả**: Thường xuyên xem xét tính hiệu quả của các hành động khắc phục đã thực hiện.

4. **Hợp tác với nhà cung cấp**: Hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp để cải thiện quy trình và biện pháp kiểm soát chất lượng của họ.

5. **Đào tạo và Giáo dục**: Đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo để hiểu và sử dụng đúng quy trình NCMR.

Bằng cách áp dụng những thực tiễn này, các công ty có thể chuyển đổi NCMR từ một công cụ phản ứng thành một chiến lược chủ động để cải tiến liên tục và đảm bảo chất lượng.

Image preview

(St.)

0 ( 0 bình chọn )

NGUYỄN QUANG HƯNG BLOG

https://nguyenquanghung.net
Kỹ sư cơ khí, hiện đang làm việc trong nghành chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống.

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *