Kỹ thuật

Tiêu chuẩn ISO 26262

162
Nội dung bài viết
ISO 26262 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn chức năng của hệ thống điện và điện tử trong ô tô. Nó đặc biệt tập trung vào an toàn của ngành công nghiệp ô tô, đặc biệt là trong bối cảnh hệ thống điện và điện tử.

✅ Phạm vi: ISO 26262 đề cập đến vấn đề an toàn của hệ thống điện, điện tử được lắp đặt trên ô tô sản xuất hàng loạt. Nó áp dụng cho tất cả các hoạt động trong vòng đời an toàn của các hệ thống đó, bao gồm phát triển, sản xuất, vận hành, bảo trì và ngừng hoạt động.

✅ Vòng đời an toàn: Tiêu chuẩn xác định vòng đời an toàn bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau như ý tưởng, phát triển sản phẩm, sản xuất, vận hành, dịch vụ và ngừng hoạt động. Mỗi giai đoạn bao gồm các hoạt động và yêu cầu an toàn cụ thể để đảm bảo an toàn cho hệ thống ô tô.

✅ Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro: ISO 26262 sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro để xác định các yêu cầu an toàn cho hệ thống ô tô. Nó liên quan đến việc xác định các mối nguy hiểm, đánh giá các rủi ro liên quan và thực hiện các biện pháp an toàn để giảm thiểu những rủi ro này đến mức có thể chấp nhận được. ✅ Quản lý an toàn chức năng: Tiêu chuẩn nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý an toàn chức năng trong toàn bộ vòng đời của hệ thống ô tô. Nó bao gồm các quy trình phân tích mối nguy và đánh giá rủi ro, đặc tả yêu cầu an toàn, xác nhận an toàn và xác minh an toàn.

✅ Phân loại ASIL: ISO 26262 giới thiệu phân loại Cấp độ toàn vẹn an toàn ô tô (ASIL), phân loại hậu quả tiềm ẩn của các mối nguy hiểm thành bốn cấp độ: ASIL A (thấp nhất) đến ASIL D (cao nhất). Cấp độ ASIL xác định các yêu cầu an toàn và mức độ nghiêm ngặt của các biện pháp an toàn cần thiết để giảm thiểu rủi ro đã xác định. ✅ Quy trình phát triển: Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu cho quá trình phát triển hệ thống ô tô, bao gồm quản lý yêu cầu, thiết kế kiến trúc, xác minh và xác nhận cũng như sản xuất.

✅ Lập tài liệu và báo cáo: ISO 26262 yêu cầu tài liệu đầy đủ về các hoạt động liên quan đến an toàn và bằng chứng về việc tuân thủ các yêu cầu an toàn trong suốt vòng đời an toàn. Tài liệu này rất cần thiết để chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn. Nhìn chung, ISO 26262 đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự an toàn và độ tin cậy của hệ thống điện và điện tử trên ô tô. Việc tuân thủ tiêu chuẩn này là điều cần thiết để các nhà sản xuất và nhà cung cấp ô tô đáp ứng các yêu cầu quy định và cung cấp những phương tiện an toàn cho người tiêu dùng.

0 ( 0 bình chọn )

NGUYỄN QUANG HƯNG BLOG

https://nguyenquanghung.net
Kỹ sư cơ khí, hiện đang làm việc trong nghành chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống.

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *