Tài Nguyên

Tìm hiểu về Lưới Bravais – khối xây dựng của tinh thể:

22

Tìm hiểu về Lưới Bravais – khối xây dựng của tinh thể:

Trong tinh thể học, mạng Bravais có tầm quan trọng cơ bản. Chúng được đặt theo tên của nhà vật lý người Pháp Auguste Bravais.

Mạng đơn giản là một mảng vô hạn các điểm xác định cấu trúc tuần hoàn của tinh thể.

Trong không gian ba chiều, một mạng có thể được sắp xếp không quá 14 cách. 14 cách sắp xếp này được gọi là 14 mạng Bravais.

Mỗi mạng Bravais được đặc trưng bởi các vectơ dịch chuyển nguyên thủy và các góc giữa chúng. Các vectơ và góc này xác định tính đối xứng và hình học tổng thể của cấu trúc tinh thể.

Tại sao lại có lưới Bravais?

• Khái niệm mạng Bravais là nền tảng để hiểu sự sắp xếp nguyên tử trong chất rắn kết tinh.

• Mạng Bravais rất cần thiết để hiểu hình học và tính đối xứng của cấu trúc tinh thể.

• Chúng thậm chí còn giúp chúng ta dự đoán các tính chất vật lý, hành vi khi bị căng thẳng và những ứng dụng tiềm năng trong khoa học vật liệu.

Sơ đồ giải thích:

Tôi đã tạo sơ đồ này nhằm mục đích tạo điều kiện cho sự hiểu biết nhanh chóng và phục vụ như một tài liệu tham khảo nhanh về các hệ tinh thể và mạng Bravais. Tôi cũng đã đóng góp sơ đồ này cho bài viết trên Wikipedia về mạng Bravais.

Đây là cách sơ đồ hoạt động:

1. Trong sơ đồ, 7 hệ tinh thể được sắp xếp thành 7 cạnh của một hình bảy cạnh đều.

2. Hai hình bảy cạnh bên trong tiếp theo cung cấp thông tin về mối quan hệ giữa các góc mạng và các thông số mạng của hệ tinh thể đó.

3. Xa hơn bên trong, trên hình bảy cạnh nhỏ hơn, chúng ta có các loại mạng Bravais cho hệ đó.

Các loại này được biểu thị bằng các chữ cái như sau:

P: Nguyên thủy (Đơn giản): nguyên tử chỉ ở các góc. I: Lấy cơ thể làm trung tâm: các nguyên tử ở các góc và lõi.

F: Lấy mặt làm trung tâm: các nguyên tử ở các góc và ở tâm mặt.

S: Lấy cơ sở làm trung tâm: các nguyên tử ở các góc và tâm cơ sở.

4. Cuối cùng, hình bảy cạnh trong cùng biểu thị nhóm điểm của hệ tinh thể đó bằng ký hiệu Schoenfly.

Các hệ tinh thể:

Dưới đây là 7 hệ tinh thể và 14 mạng Bravais:

1. Hệ khối: – Khối đơn giản (P) – Lập phương tâm khối (I) – Lập phương tâm mặt (F)

2. Hệ tứ giác: – Tứ giác đơn giản (P), – Tứ giác lấy vật làm trung tâm (I)

3. Hệ trực giao: – Trực thoi đơn giản (P) – Trực giao lấy cơ thể làm trung tâm (I) – Trực thoi tâm mặt (F) – Trực thoi tâm đáy (C)

4. Hệ lục giác: Lục giác đơn giản (P)

5. Hệ lượng giác (Rhombohedral): Lượng giác đơn giản (R)

6. Hệ thống đơn nghiêng:

– Đơn nghiêng đơn giản (P)

– Đơn tà tâm đáy (C)

7. Hệ thống Triclinic:

Triclinic đơn giản (P)

Mỗi mạng thể hiện một cấu hình hình học và đối xứng riêng biệt, mang lại những đặc tính và ứng dụng độc đáo trong khoa học vật liệu, hóa học và vật lý.

—– 

crystal systems

(St.)

0 ( 0 bình chọn )

NGUYỄN QUANG HƯNG BLOG

https://nguyenquanghung.net
Kỹ sư cơ khí, hiện đang làm việc trong nghành chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống.

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *