Khoa học

Trầm tích xả ra ở Đại Tây Dương sau một chặng đường dài từ Guaiba qua Patos LagoadosPatos

30
Nội dung bài viết

  Trầm tích xả ra ở Đại Tây Dương sau một chặng đường dài từ Guaiba qua Patos LagoadosPatos

  Nguồn
  Vận chuyển trầm tích hạt mịn và lắng đọng trong đầm Patos …
  Direct science
  [PDF] Ảnh hưởng của lưu lượng sông và gió đến đầm Patos, Brazil…
  Bề mặt biển.umaine
  sự thay đổi thời gian của việc xả nước ngọt và nước …
  Việc xả trầm tích ở Đại Tây Dương sau một hành trình dài từ Guaíba qua đầm Patos chủ yếu bị ảnh hưởng bởi điều kiện thủy văn và gió trong khu vực. Đầm Patos là một đầm phá ven biển lớn ở miền nam Brazil, kết nối với Đại Tây Dương thông qua cửa vào thủy triều. Sự vận chuyển trầm tích và lắng đọng trong đầm phá được thúc đẩy bởi sự tương tác của việc xả nước ngọt từ sông Guaíba và Camaquã, cũng như các kiểu gió.
  Trong thời gian gió NE và xả nước ngọt cao, trầm tích mịn được vận chuyển và lắng đọng vào Đại Tây Dương thông qua cửa vào thủy triều của đầm phá. Những trầm tích mịn này chủ yếu bao gồm phù sa và đất sét, lơ lửng trong cột nước và cuối cùng lắng xuống đáy đại dương.
  Quá trình vận chuyển và lắng đọng trầm tích trong đầm Patos bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm mô hình lưu thông cửa sông, xả nước ngọt từ các nhánh chính và hướng gió. Độ sâu và các loại trầm tích của đầm phá cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình các quá trình này. Ví dụ, đầm phá có các loại đáy hình thái và trầm tích riêng biệt, với rìa cát ở phía tây và đáy trung tâm lầy lội, gần như bằng phẳng.
  Việc xả trầm tích ở Đại Tây Dương bị ảnh hưởng thêm bởi các mô hình xả nước ngọt và gió theo mùa. Trong mùa xuân và mùa hè, đầm phá có nồng độ SPM cao hơn do tăng lượng nước ngọt đầu vào và lưu thông do gió. Ngược lại, trong mùa thu và mùa đông, nồng độ SPM thấp hơn do giảm lưu lượng nước ngọt và cường độ gió.
  Nhìn chung, việc xả trầm tích ở Đại Tây Dương sau một hành trình dài từ Guaíba qua đầm Patos chủ yếu được thúc đẩy bởi điều kiện thủy văn và gió trong khu vực, với đầm phá đóng vai trò là địa điểm quan trọng để vận chuyển và lắng đọng trầm tích.
  map
  (St.)

  0 ( 0 bình chọn )

  NGUYỄN QUANG HƯNG BLOG

  https://nguyenquanghung.net
  Kỹ sư cơ khí, hiện đang làm việc trong nghành chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống.

  Ý kiến bạn đọc (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *