Tài Nguyên

Từ 𝒉𝒂𝒆𝒄𝒄𝒆𝒊𝒕𝒚 (𝒏𝒐𝒖𝒏):

58

𝒉𝒂𝒆𝒄𝒄𝒆𝒊𝒕𝒚 (𝒏𝒐𝒖𝒏):

chất lượng của thứ gì đó tạo nên nó ‘cái này’, trái ngược với bất cứ thứ gì khác (Haggard Hawks)

Đây là một trong những từ có lẽ khó định nghĩa hơn là giải thích về mặt từ nguyên. Một thuật ngữ trong triết học kinh viện thế kỷ XVII 𝒉𝒂𝒆𝒄𝒄𝒆𝒊𝒕𝒚 theo nghĩa đen là chất lượng của một thứ gì đó tạo nên nó 𝒕𝒉𝒊𝒔, trái ngược với 𝒕𝒉𝒂𝒕—hoặc bất kỳ thứ gì khác.

Đó là một thuật ngữ được phát minh bởi những người ủng hộ John Duns Scotus, triết gia thời trung cổ người Scotland, người đã thành lập một trường phái mang tính đột phá về triết học siêu hình và thần học vào thế kỷ 13 và 14. (Sau này, khi các lý thuyết của Duns không còn hợp thời nữa, những người kiên định bám vào chúng sẽ bị chế giễu là ‘những kẻ ngu ngốc’—một từ mà chúng ta vẫn sử dụng cho đến ngày nay.)

Một trong những kênh tư tưởng chính trong tư duy của người Scotland liên quan đến khái niệm bản sắc. Với suy nghĩ đó, những nhà tư tưởng này đã nghĩ ra khái niệm 𝒉𝒂𝒆𝒄𝒄𝒆𝒊𝒕𝒚—một thuật ngữ chỉ bất kỳ đặc tính hoặc đặc tính nào mà mỗi vật riêng lẻ được cho là nắm giữ để tạo nên chính xác vật đó. Cuối cùng, 𝒉𝒂𝒆𝒄𝒄𝒆𝒊𝒕𝒚 của một người không chỉ phân biệt họ với tất cả những người khác mà còn giúp tạo ra sự khác biệt giữa người đó và khái niệm rộng hơn về 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏, hoặc 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆.

Từ 𝒉𝒂𝒆𝒄𝒄𝒆𝒊𝒕𝒚 có nguồn gốc từ 𝒉𝒂𝒆𝒄, dạng giống cái của từ Latin có nghĩa là ‘cái này’, 𝒉𝒊𝒄. Nó được đặt ra trên cơ sở một thuật ngữ triết học thậm chí còn sớm hơn, 𝒒𝒖𝒊𝒅𝒅𝒊𝒕𝒚, để chỉ bản chất cơ bản của một thứ gì đó tạo nên bản chất của nó theo đúng nghĩa đen—𝒒𝒖𝒊𝒅 là tiếng Latin có nghĩa là ‘cái gì’.

Vì vậy, trong khi 𝒒𝒖𝒊𝒅𝒅𝒊𝒕𝒚 theo nghĩa đen là ‘cái gì’ của một thứ gì đó, thì 𝒉𝒂𝒆𝒄𝒄𝒆𝒊𝒕𝒚 là ‘cái này’ của nó.

𝑪𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒔: Paul Anthony Jones, nhà văn, blogger ngôn ngữ và là tác giả của 8 cuốn sách về ngôn ngữ và từ nguyên (bao gồm Haggard Hawks, chuyên viết về những từ khó hiểu, câu đố về ngôn ngữ và những câu chuyện về từ nguyên)

𝑭𝒆𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆𝒅 𝑨𝒓𝒕𝒊𝒔𝒕: Giorgio de Chirico (1888-1978), người sáng lập phong trào nghệ thuật “scuola metafisica” (nghệ thuật siêu hình), Il grande metafisico (Nhà siêu hình vĩ đại), sơn dầu trên canvas, 1917

Giorgio de Chirico (1888-1978), founder of the “scuola metafisica” art movement (metaphysical art), Il grande metafisico (The Grand Metaphysician), oil on canvas, 1917

(St.)

0 ( 0 bình chọn )

NGUYỄN QUANG HƯNG BLOG

https://nguyenquanghung.net
Kỹ sư cơ khí, hiện đang làm việc trong nghành chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống.

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *