Khoa học

Vai trò  của nitơ trong sự cộng sinh giữa rễ và nấm 🦠⚗️

185

Vai trò  của nitơ trong sự cộng sinh giữa rễ và nấm 🦠⚗️

🌱 Các kiểu sử dụng nitơ khác nhau được quan sát thấy trong các hiệp hội nấm thực vật tương hỗ cho thấy các chiến lược đa dạng và thích nghi của chúng để cảm nhận các dạng nitơ khác nhau. 🇳 Mức nitơ và các dạng sẵn có được coi là yếu tố quan trọng trong quá trình trao đổi chất của nấm và điều chỉnh sinh lý nhằm hỗ trợ nhiều lối sống thực vật.

🍄 Các loại nấm liên quan đến rễ rất đa dạng, cả về mặt phân loại và chức năng:

1️⃣ Các mối quan hệ tương hỗ, cho dù chúng liên quan đến các hiệp hội nội sinh (như Clitopilus hobsonii và Serendipita indica với cây dương), hay liên kết nấm rễ lan, đều có hiệu quả trong môi trường có nitơ hữu cơ nhưng bị suy yếu trong môi trường có nitơ khoáng.

2️⃣ Trong sự cộng sinh giữa cây họ đậu và cây Glomus, nấm vận chuyển lượng nitrat (NO3-) cao hơn đến rễ, từ đó thúc đẩy sự phát triển của cây.

3️⃣ Ngược lại, trong nhóm Phomopsis liquidambaris-Arabidopsis nội sinh, việc bổ sung đủ nitrat có lợi cho sự phát triển của thực vật bằng cách tăng mức độ glutamine synthetase và nitrat reductase trong rễ. Hình ảnh: vai trò của mối quan hệ tương hỗ qua trung gian dạng N của thực vật và nấm

(nguồn: Zhang và cộng sự 2024; DOI: 10.1016/j.tim.2023.08.005).

#vi sinh vật #đất #nông nghiệp

0 ( 0 bình chọn )

NGUYỄN QUANG HƯNG BLOG

https://nguyenquanghung.net
Kỹ sư cơ khí, hiện đang làm việc trong nghành chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống.

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *